loading

Business > SMATV > Beheer
 NL EN
search
GSO beheer 

Gezien de vele mogelijkheden en verschillende diensten wordt er voorzien in onderhoud, service en helpdesk. De bewoners kunnen bij vragen of storingen onze helpdesk raadplegen, zij kunnen hier hun vragen en eventuele storingen melden. De bewoners worden na inventarisatie door onze helpdesk telefonisch geholpen of wordt onze storingsdienst ingezet om het probleem bij de bewoner te verhelpen. Bij collectieve storingen is onze storingsdienst 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar.

De vele diensten welke worden aangeboden dienen op een goed gestructureerde manier te worden beheerd en te worden onderhouden. Ons bedrijf beschikt over een frontoffice systeem waarbij alle bewoners zijn geregistreerd en waaruit wordt gefactureerd. Voor u als corporatie is dit frontoffice pakket (gedeeltelijk) opengesteld, waardoor alle communicatie, klachten en acties zijn te volgen. Alle bewoners kunnen onze heldesk raadplegen met vragen, klachten of storingsmeldingen. De GSO installatie alsmede de additionele diensten worden jaarlijks onderhouden. Er is een eigen storingsdienst aanwezig welke 7 dagen per week 24 uur bereikbaar is.
HSO
Het GSO systeem is een “passief” systeem waarbij geen beheer wordt uitgevoerd. Wel wordt er jaarlijks onderhoud gepleegd, hier worden alle meetwaarden gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Indien er een collectieve storing optreedt zal een storingsmonteur binnen 24 uur het probleem op locatie oplossen.
GSO-LAN netwerk
Om het GSO netwerk LAN geschikt te maken worden diverse passieve en actieve componenten (manageable switches en eventuele switches in de meterkast) opgenomen. De actieve componenten worden (op afstand) door ons beheerd en gecontroleerd. Tijdens oplevering ontvangt u documentatie waarin de “sleutels” en procedures zijn beschreven om deze componenten, het GSO-LAN netwerk, zelf te beheren of door derden te laten beheren.
Settop box
De settop box (digitale satellietontvanger) is een gebruiksartikel. Hierdoor kan het voorkomen dat de bewoner, per abuis, instellingen verandert of wijzigt. Indien er een storing optreedt dan kan de bewoner onze helpdesk bellen en zal worden geholpen om de originele instellingen opnieuw in te laden (via satelliet). Indien de programmalijst wijzigt, kan de bewoner deze nieuwe programmalijst via satelliet inladen. Indien een door de helpdesk onoplosbaar probleem wordt geconstateerd zal een storingsmonteur bij de bewoner het probleem oplossen. Blijkt het probleem te wijten aan bedieningsfouten dan zullen de kosten vanaf het tweede bezoek bij de bewoner in rekening worden gebracht
TV ontvangststation
Het TV ontvangststation wordt op afstand gecontroleerd en beheerd. Indien er een storing optreedt zullen wij deze storing op afstand verhelpen. Bijvoorbeeld wanneer RTL-4 wegvalt is het voor de storingmonteur mogelijk op afstand een vrije cassette zo te programmeren dat deze de volledige functionaliteit van RTL-4 overneemt zodat RTL-4 weer zichtbaar is. Indien de storing niet op afstand kan worden verholpen zal een monteur de storing binnen 24 uur na melding op locatie oplossen.
Intercominstallatie
De intercominstallatie bestaat uit twee onderdelen; de hardware en het LAN netwerk. Bij storingen of klachten zal onze helpdesk worden geraadpleegd. Doordat er gebruik wordt gemaakt van het GSO-LAN of Multimedia netwerk en een volledig IP gebaseerd intercomsysteem, kunnen de meeste storingen op afstand worden onderzocht of worden verholpen (er kan op afstand worden gecontroleerd welk component defect is enzovoorts). Indien het een collectief onoplosbaar probleem of een hardware probleem blijkt te zijn, zal een storingsmonteur binnen 24 uur na melding de storing hebben verholpen.
 
 
 
Webdevelopment | Opmerkelijk Marketing & Xites webdesign