moment...

 NL EN
zoek
Verslaafd aan WiFi internet?

Verslaafd aan WiFi Internet?


WiFi internet wordt tegenwoordig ervaren als een “eerste levensbehoefte”, niet alleen thuis maar ook tijdens het weekend en tijdens de vakantie. Veelvuldig wordt er bij het boeken van een onderkomen of een toerplek gekeken of er wel WiFi internet aanwezig is en wat de recensies zijn omtrent het WiFi op het park. Wanneer een park internet aanbiedt moet dit ook van goede kwaliteit zijn. Storingen van het WiFi of een traag WiFi netwerk worden als zeer bezwaarlijk ervaren. Als park kun je beter geen internet aanbieden, dan slecht of langzaam WiFi internet.
Ook het gebruik van het internet verandert jaarlijks. Waar in 2012 een gezin van 5 personen met 1 device gebruik maakte van het internet, komt nu hetzelfde gezin met minimaal 8 devices. Buiten een smartphone beschikt een gezin nu ook over één of zelfs meerdere tablets, een geluidsbox en spelcomputer die zich allen willen verbinden met het WiFi internet. Naar verwachting zal dit aantal devices de komende jaren nog verder gaan toenemen met camera’s, thermostaten, horloges en dergelijke. Echter het aantal devices zal niet zo stijgen als de afgelopen vijf jaar.

Het gebruik van de bandbreedte van het internet is enorm toegenomen, dit is met name toe te kennen aan het gebruik van streaming diensten als Netflix, Uitzending gemist en YouTube. De komende jaren zal dit nog meer toenemen doordat nagenoeg alle TV providers hun TV zenders ook voor mobiele devices beschikbaar stellen (OTT - Over the Top TV). Dit zal de behoefte doen toenemen met betrekking tot de beschikbare bandbreedte. Het is echter niet te verwachten dat alle gezinsleden gelijktijdig naar verschillende streams (TV) zullen gaan kijken. De TV providers stellen hun streams dynamisch beschikbaar, dit wil zeggen dat de bandbreedte van de stream wordt aangepast aan de beschikbare bandbreedte welke op het park aanwezig is. Wel is (ongeveer) het minimum voor een videostream 1Mbps (per device).

Niet onbelangrijk is de beleving van de gast omtrent de WiFi internetsnelheid. Thuis is een snelheid van 100Mbps al heel gewoon. Op een park wordt dit niet verwacht maar 1Mbps wordt als ‘slecht’ ervaren. Wanneer er op dit moment 5Mbps wordt aangeboden, is dit acceptabel voor de gast. Veel beter, en als snel, wordt 10Mbps ondervonden. Dit zal de komende jaren veranderen en hierdoor zal deze snelheid (-beleving) omhoog moeten worden bijgesteld. Een groot voordeel van een hogere snelheid is dat een downloadbestand ook sneller binnen is en er minder lang gebruik wordt gemaakt van het internet. Videostreaming heeft voorlopig aan 1 tot 2 Mbps voldoende bandbreedte om optimaal bekeken te kunnen worden.

Wanneer er 10Mbps aan bandbreedte wordt aangeboden betekend dit niet dat deze bandbreedte vermenigvuldigd moet worden met het aantal gebruikers. Er is immers nooit 100% gelijktijdigheid van het internet. Bij een 300Mbps aanvoersnelheid kunnen 200 gasten een individuele snelheid aangeboden worden van 50Mbps.
Wel essentieel is dat het netwerk deze grote snelheden kan transporteren tot aan de centrale management server die het internetverkeer goed verdeeld en zorgt voor dynamische bandbreedte voor de gasten. Zonder dit management en zonder een goed netwerk zal de snelheid van het internet op het park gaan variëren en als slecht worden ervaren.

Bel 033 - 4610337 of mail ons
Webdevelopment | Opmerkelijk Marketing & Xites webdesign